Duurzame energie

Mensen worden zich steeds meer bewust van de eindigheid van de fossiele brandstoffen die ons nu van energie voorzien. Duurzame energie is steeds meer in opkomst. We noemen hier enkele vormen van energie zonder hierbij een volledige opsomming te willen geven. Deze vormen geven aan welke ongekende mogelijkheden er al ontwikkeld en op de markt zijn.

Zonne-energie

We kennen in Belgiƫ 2 technieken die zonne-energie omzetten in een andere vorm van energie. In zonnecollectoren wordt water verwarmd dat wordt gebruikt als aanvulling op een boiler en zonnepanelen zetten het zonlicht om in elektriciteit. Sinds juli 2012 zijn er subsidie mogelijkheden voor de aanschaf van zonnepanelen. Neem hierbij het gegeven dat in de meeste gevallen de teveel geproduceerde zonnestroom tegen vergoeding teruggegeven kan worden aan het elektriciteitsnet en we zien dat er erg veel aanbieders op de markt zijn gekomen. Ook worden in steeds meer bouwmaterialen zoals bijvoorbeeld dakpannen zonnepanelen gebouwd. Zonne-energie loont!

Windenergie

Werd windenergie voorheen alleen opgewekt door torenhoge windmolens in parken of bij boeren, tegenwoordig zijn er ook voor particulieren windmolens beschikbaar. Zelfs in dichtbebouwde gebieden zijn speciale windmolens in staat wind om te zetten naar energie. Vaak mogen deze windmolens zonder vergunning geplaatst worden, omdat ze stil zijn en voor weinig overlast zorgen.

Aardwarmte

Zonnewarmte wordt voor een groot deel geabsorbeerd door de aarde en het grondwater. Tegenwoordig zijn er steeds meer verschillende systemen in de handel die deze warmte uit de grond gebruiken voor het verwarmen en koelen van gebouwen en woningen en het verwarmen van tapwater. De techniek staat niet stil en vindt u bijvoorbeeld in airconditioning systemen terug!